• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

 
 
 
ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми абонати, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 19 358 800 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 05.02.2016, 08:42:40

На вниманието на обществеността на гр. Перник
 

Уважаеми абонати, ПРОДЪЛЖАВАТ измамите от недобросъвестни хора, представящи се за „В и К“ служители, които са изпратени да сменят пломби на водомери. Отново Ви предупреждаваме да не допускате съмнителни лица, които не са се легитимирали и да ги допускате единствено след като сте съгласували посещението с инкасатора на Вашия район.
За случая са сигнализирани органите на МВР гр. Перник.

... Публикувано на: 02.10.2015, 11:49:09

ВАЖНО!!!
 

Уважаеми абонати, уведомени сме за измами на граждани от лица, представящи се за служители на„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник. Затова при посещение на служител за извършване на услуги свързани с водомери, гражданите трябва да изискват легитимиране на лицето със служебен документ. При плащане на услугата, задължително трябва да бъде издадена фактура и касов бон. Ценоразпис на услугите се намира на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник : http://vik-pernik.eu/services.html Телефон на Водомерно стопанство - 076/ 649835 – Заявка за смяна и монтаж на нов водомер, пломбиране на водомери и въпроси относно услуги, свързани с водомери.

... Публикувано на: 15.09.2015, 11:09:19


Виж всички

НОВИНИУважаеми абонати,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 25.05.2015, 12:59:51


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИрайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 05.02.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности.Водоснабдяване и канализация се извинява за създадените неудобства на своите абонати.

... Публикувано на: 05.02.2016, 08:46:05

район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 05.02.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Луда Яна"24.Водоснабдяване и канализация се извинява за създадените неудобства на своите абонати.

... Публикувано на: 05.02.2016, 08:44:43

район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 05.02.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Луганск"164.Водоснабдяване и канализация се извинява за създадените неудобства на своите абонати.

... Публикувано на: 05.02.2016, 08:43:44


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: