• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

На вниманието на абонатите!ВИК Перник предлага сканиране и копиране на кадастрални карти, проекти и чертежи!
 

Широкоформатно принтиране с цветен мастилено-струен плотер HP DEZIGN JET 4000


1. Хартия 80 г. / 42 / 61 / 91 см -- 6 лв./кв.м
2. Паус / 42 / 61 / 91 см -- 7 лв./кв.м
Всички посочени цени са без включен ДДС !

Широкоформатно сканиране с комбиниран XEROX 6604


1. Черно - бяло 400 dpi -- 6 лв./кв.м.
2. Цветно 300 dpi -- 7 лв./кв.м.
3. Цветно 400 dpi -- 8 лв./кв.м.
В цените е включено не само сканирането но и компетентна обработка на сканираните изображения за максимална ползваемост. При разкъсани и смачкани оригинали, услугата може да бъде отказана. Не поемаме отговорност за допълнителни повреди, предизвикани при сканирането в този случай.
Всички посочени цени са без включен ДДС !

Широкоформатно черно/бяло копиране с комбиниран XEROX 6604


1. Хартия 80 г. / 42 / 61 / 91 см -- 5 лв./кв.м.
2. паус / 42 / 61 / 91 см -- 6 лв./кв.м.
При разкъсани и смачкани оригинали, услугата може да бъде отказана. Не поемаме отговорност за допълнителни повреди, предизвикани при копирането в този случай.
Всички посочени цени са без включен ДДС !
ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми абонати, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 15 226 700 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 27.03.2015, 08:28:02

На вниманието на абонатите!
 

Ръководството на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява , че по утвърден режимен график на МОСВ за месец ноември 2014г., се провеждат мероприятия за плавно понижаване на нивото с постоянно изпускане на водни количества на яз. Студена.

... Публикувано на: 27.11.2014, 13:51:45


Виж всички

НОВИНИУважаеми абонати,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
BG07 UBBS 8261 1010 0074 10
UBBS BGSF ОББ ПЕРНИК


... Публикувано на: 27.11.2014, 13:06:57


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИрайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 27.03.2015г. ще се извършват ремонтни дейности в кв.Църква на ул."Ст.Димитров"16. Водоснабдяването ще бъде нарушено, за което се извиняваме на своите абонати.

... Публикувано на: 27.03.2015, 08:33:43

район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 27.03.2015г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Будиславец"14 и ул."Нов Живот"8. Водоснабдяването ще бъде нарушено за което се извиняваме на своите абонати.

... Публикувано на: 27.03.2015, 08:32:40

район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 27.03.2015г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Луганск"159,ул."Ю.Гагарин"бл.1 и в с.Люлин. Водоснабдяването ще бъде нарушено, зa което се извиняваме на своите абонати.

... Публикувано на: 27.03.2015, 08:28:57


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: