• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми абонати, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 21 012 600 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 05.05.2016, 08:38:57

На вниманието на абонатите!!!
 

Уважаеми абонати,

На основание чл.40 ( 1 ) от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „ВиК“ оператора, „В и К“ ООД гр.Перник предприе действие по преустановяване на услугите на територията на ВиК дружеството.
В периода 04.04.2016г. – 17.04.2016г. беше преустановено водоподаването на частни абонати с повече от три неплатени фактури в кв. „Калкас”, кв. „ Стара чешма”, кв.” Радина чешма”, кв.”Бела вода” и с. Богданов дол.
При проверка са установени незаконни присъединявания към мрежата на „В и К” ООД гр.Перник , съставени са протоколи за незаконно отклонение и са начислени глоби в размер над 1000 лв.
„В и К” ООД гр.Перник продължава работата си по събираемостта на стари и нови задължения, както и установяване на незаконни присъединявания и кражби на вода. Прекъсванията се извършват по график и при необходимост се търси съдействието на МВР гр.Перник.
Приканваме абонатите си да заплащат своевременно задълженията си, за да не се налага предприемането на принудителни мерки по спиране на водоподаването.

От Ръководството

... Публикувано на: 28.04.2016, 13:46:00

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Поради завиряване на язовир „Студена“ с обем над 21 мил.куб.м , от 02.03.2016г. ще бъде изпускано водно количество 3 куб.м/сек. за период, съответстващ на достигане на завирен обем- 21 мил.куб.м.
От ръководството

... Публикувано на: 02.03.2016, 10:10:09


Виж всички

НОВИНИСъобщение
 

новини“Водоснабдяване и канализация“ООД гр. Перник приема оферти за изкупуване на ел.енергия произведена от ВЕЦ“Студена“, считано от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. в рамките на 1000-1500MWh общо.
Офертите да се подават на имейл адрес: vik_pernik@abv.bg
За подробна информация- GSM 0882966661 , гл.енергетик инж. Трифон Крумов.
От Ръководството


... Публикувано на: 13.04.2016, 10:00:11

Уважаеми абонати,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 25.05.2015, 12:59:51


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИрайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 05.05.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности в с.Драгичево на ул."Черни връх"2.Водоснабдяване и канализация се извинява на своите абонати за създадените неудобства.


... Публикувано на: 05.05.2016, 08:49:15

район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 05.05.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Св.Петка"66 и на ул."Софийско шосе"106.Водоснабдяване и канализация се извинява на своите абонати за създадените неудобства.

... Публикувано на: 05.05.2016, 08:46:54

район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 05.05.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Русе"38 и в кв.Тева бл.51.Водоснабдяване и канализация се извинява на своите абонати за създадените неудобства.

... Публикувано на: 05.05.2016, 08:40:41


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: