Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Към „В и К“ ООД,  гр.Перник
2300 гр.Перник ул.”Средец” 11
Ръководител ЛИК-инж.Анелия Димитрова Иванова
Тел. 0882966653
e-mail: lik_pernik@abv.bg
информационен център при „ВиК” ООД: 076/649849
 
 
В ЛИК се извършва  освен задължителния мониторинг на питейната вода  и анализи за  клиенти, съгласно утвърден ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ , предлагани от ЛИК. ЛИК се състои от два офиса - офис 1 „Перник” и офис 2 „Батановци“. Офис 1 „Перник” се намира на Пречиствателната станция за питейна вода и извършва изпитване и пробовземане на питейни, минерални, повърхностни, подземни  води , води от плувни басейни, води за рибовъдство и  поливни  води. Офис 2 „Батановци“ се намира на ГПСОВ и извършва изпитване и пробовземане на отпадъчни води. Услугите, които ЛИК предоставя на своите клиенти са представени в 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
 
 
 

Заявяване на услугата.

Можете да заявите услугата в информационния център на „ВиК“ ООД-Перник или в съответния офис на ЛИК. След подаване на заявлението за възлагане на лабораторни услуги в информационния център на „ВиК“ или на посочения по-горе e-mail адрес, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за попълване на заявката за изпитване/пробовземане с желаните от Вас показатели за анализ, уточняване на подробностите и удобното за Вас време за пробовземане. Можете да посетите и офис на ЛИК, където да попълните директно със служител на ЛИК заявка за изпитване или заявка за пробовземане. Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно, като в този случай ЛИК не носи отговорност за представителността на пробата. Проба, предоставена от клиента се приема само в офис на ЛИК, за който е предназначено изпитването. Проби се приемат всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа. В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, ще получите необходимата консултация в зависимост от целите на изпитването от служителите на ЛИК.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА ОТ КЛИЕНТ НА ЛИК може да изтеглите от тук..E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: