Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Новини и ремонтни дейности
 
До жителите на селище "Делта Хил"

новини Във връзка с предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация на канализационната система на селище "Делта Хил" от собственика на публичния актив – Община Перник, на "В и К" ООД – Перник, в качеството му на В и К оператор по силата на сключения договор с АВ и К, следва всички потребители на В и К услугите на територията на "Делта Хил" да сключат договори с В и К оператора за предоставяне на услугите:
"Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води".
Във връзка и на основание на гореизложеното, Ви каним в 1 – месечен срок да пристъпите към сключване на Договори с "В и К" ООД гр. Перник.
Формуляр за Договор може:
1. Да бъде свален от сайта на "В и К" ООД гр. Перник и след попълването му да се върне по електронен път;
2. Да бъде подаден на Деловодството на Дружеството на адрес гр. Перник,
ул."Средец" № 11.

Е-mail на дружеството:
vik_pernik@abv.bg
Тел. номера за информация – 076/64 98 49 – Деловодство
076/64 98 12 – Инкасо
076/64 98 48 - Инкасо

... Публикувано на: 17.03.2021, 08:46:40
 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК

IBAN BG15FINV91501017415590
BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - FIBANK

... Публикувано на: 21.05.2020, 15:55:30
 

E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: