Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Новини и ремонтни дейности
 
ОБЯВА

новини

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЦАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че на основание Решение № -Ц-34 от 15.12.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и Заповед № РД 160 /19.12.2017г.
Считано от 01.01.2018г. ще се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги в лв./куб.м (без ДДС):

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,327
- Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води- 0,191
- Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.- 0,378
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 - 0,424
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 - 0,749
- Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 0,126


... Публикувано на: 23.03.2018, 14:46:50
 
Уважаеми потребители,

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК

... Публикувано на: 09.11.2017, 16:27:37
 

E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: